Windykacja – FAKTORBROKER. Skuteczna windykacja dużych kwot. Faktoring. Doradztwo gospodarcze
biuro@faktorbroker.pl
71/ 715 11 11

Windykacja

Dlaczego wybierają nas Klienci

Wykup wierzytelności nieodwołalny

Windykacja zabezpieczona

 • bardzo duże doświadczenie w obsłudze największych kwot wierzytelności
 • wysoka skuteczność (94%* etap polubowny)
 • szybka i bezpłatna analiza sytuacji bieżącej dłużnika
 • kompleksowość oferty (postępowania polubowne, sądowe, egzekucyjne, upadłościowe, karne)
 • sprawdzone metody rozliczeń stałych transakcji
 • wysoka specjalizacja w rozliczeniach wierzytelności budowlanych
 • efektywne procedury zabezpieczeń spłat
 • współpraca tylko z najskuteczniejszymi kancelariami komorniczymi
 • konkurencyjne prowizje (stawki już od 1,5%)
 • pełna obsługa wierzytelności zagranicznych (Czechy, Słowacja)
 • możliwość wsparcia finansowego dłużników
 • przejrzystość umów
 • oferta wykupu bezwarunkowego
 • dodatkowe ustalenia detektywistyczne
 • pełne wsparcie w procedurze uzyskiwania rekompensaty poniesionych kosztów windykacji**
 • specjalistyczny program informatyczny w procesie obsługi zlecenia windykacji

• dane za 2015r., wierzytelności w kwotach powyżej 80tys zł
** zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W przypadku znanych nam i wypłacalnych dłużników płacimy ustaloną kwotę przelewem bankowym. Nie uznajemy tzw. regresu. Uważamy, że podjęcie decyzji o zakupie nie może skutkować żądaniem zwrotu wypłaconych środków. W innych przypadkach, po dokonaniu szybkiego i bezpłatnego sprawdzenia możliwości skutecznego rozliczenia należności, przedstawiamy ofertę współpracy w oparciu o umowę zlecenia.

Jako jeden z nielicznych podmiotów w kraju, specjalizujemy się w tzw. windykacji zabezpieczonej. Nie satysfakcjonuje nas samo tylko prowadzenie zlecenia. Zdecydowana większość prowadzonych przez nas spraw, już po krótkim okresie czasu, posiada dodatkowe zabezpieczenia, które wzmacniają sytuację Wierzyciela. Z nami opłaca się współpracować!