Faktoring – FAKTORBROKER. Skuteczna windykacja dużych kwot. Faktoring. Doradztwo gospodarcze
biuro@faktorbroker.pl
71/ 715 11 11

Faktoring

Definicja faktoringu

Dla kogo faktoring?

Oferta

Wymagane dokumenty

FAKTORING to forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa polegająca na bezpośrednim zakupie przez banki i inne podmioty finansowe wierzytelności Klientów (Faktorantów) przypadających im z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności wobec Odbiorców (Dłużników).

Wg definicji Ottawskiej z 1988 roku, w ramach usługi Faktor wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

 • finansuje bezsporne i niewymagalne należności
 • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy
 • egzekwuje należności
 • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników

Faktoring stanowi odpowiednie rozwiązanie dla firm prowadzących sprzedaż towarów/usług z odroczonym terminem płatności, poszukujących finansowania kredytu kupieckiego udzielanego odbiorcom, a także chcących poprawić strukturę swojego bilansu. Jest szczególnie pożądany wśród firm zarówno nowopowstałych, jak i będących w fazie dynamicznego rozwoju – potrzebujących środków do finansowania bieżącego rozwoju. Dzięki tej usłudze Faktorant może regulować zobowiązania przed terminem wymagalności, uzyskując tym samym upusty i rabaty u swoich dostawców.

Usługa faktoringu stanowi idealną alternatywę dla podmiotów, których zdolnośc kredytowa jest niewystarczająca w ocenie banku, ale za to posiadających solidnych kontrahentów (odbiorców) – wówczas mogą uzyskać finansowanie bieżącego obrotu.

Faktoring umożliwia również zdyscyplinowanie odbiorców, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania, a także ogranicza pracę związaną z administrowaniem należnościami (szczególnie w przypadku dużej ilości rozrachunków).
Jednakże przede wszystkim usługa ta pozwala ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, szczególnie w przypadku zdobywania przez Faktoranta nowych rynków.

Oferujemy całkowicie profesjonalny proces doradczy. Po uzyskaniu niezbędnych, ogólnych informacji dotyczących bieżącej działalności oraz oczekiwań faktoringowych, w krótkim czasie (najczęściej 2-3 dni robocze) przygotowujemy najlepsze rozwiązania dostosowane do specyfiki, uwarunkowań i oczekiwań Klienta.

Nasze atuty:

 • najszersza oferta (rozwiązania 25 krajowych Faktorów)
 • szybkość i efektywność rozwiązań
 • obiektywne i niezależne doradztwo
 • korzystne rozwiązania cenowe
 • faktoring na dostawy (odwócony, zamówieniowy)
 • faktoring części faktury
 • faktoring budowlany
 • faktoring wymagalnościowy
 • faktoring 1 x 1
 • faktoring firm zadłużonych
 • faktoring krajowy i zagraniczny

W pełni profesjonalnie analizujemy posiadane już rozwiązania faktoringowe – wskazując na ich ewentualne niekorzystne aspekty i nierynkowe warunki (usługa dodatkowa).

W początkowej procedurze doboru faktoringu nie potrzebujemy uzyskania od Państwa żadnych dokumentów firmowych czy finansowych, jedynie wskazania odpowiedzi na oczekiwane przez nas pytania dot. oczekiwanego przez Klienta finansowania.

Po wstępnym doborze najlepszych rozwiązań, możecie być Państwo poproszeni o przygotowanie następujących dokumentów:

 1. Dokumenty rejestrowe:
  wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej/odpis z KRS, decyzja o nadaniu NIP i REGON, umowa Spółki
 2. Dokumenty Finansowo-księgowe:
  sprawozdania finansowe, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, kopie umów kredytowych, opinie bankowe, zaświadczenie ZUS i US
 3. Dokumenty Handlowe:
  kopie umów z odbiorcami do faktoringu, wzór faktury i faktury korygującej,
 4. Dodatkowe dokumenty i informacje:
  wniosek o faktoring (formularz do wypełnienia), wniosek o limity (formularz do wypełnienia), lista odbiorców do faktoringu