Polityka prywatności – FAKTORBROKER. Skuteczna windykacja dużych kwot. Faktoring. Doradztwo gospodarcze
biuro@faktorbroker.pl
71/ 715 11 11

Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Informujemy, iż w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów czy usług oferowanych na stronach FAKTORBROKER proszeni Państwo będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane FAKTORBROKER zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. FAKTORBROKER nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/ Użytkowników pozyskanych na strony www.faktorbroker.pl. Prosimy o nie korzystanie z usług czy produktów, w których należy podać pewne dane osobowe, jeśli nie akceptujecie Państwo naszej polityki. FAKTORBROKER w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Dane Osobowe

Korzystając z serwisów należących do FAKTORBROKER możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko i adres e-mail) poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Korzystając z formularzy zamówień możecie być proszeni o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez FAKTORBROKER. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na niniejszej stronie jest FAKTORBROKER.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla Użytkownika

Wszyscy Użytkownicy stron FAKTORBROKER mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania nam informacji osobistych. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać nam tych informacji mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności naszego Serwisu, które wymagają podania tych informacji.