Detektywistyka gospodarcza – FAKTORBROKER. Skuteczna windykacja dużych kwot. Faktoring. Doradztwo gospodarcze
biuro@faktorbroker.pl
71/ 715 11 11

Detektywistyka gospodarcza

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, świadczymy usługi w przedmiocie zbierania i przetwarzania informacji mających istotny wpływ na wyniki współpracy przedsiębiorców z ich obecnymi i potencjalnymi klientami.

Wykorzystując olbrzymie doświadczenie zdobyte w windykacji największych kwot wierzytelności, działając w oparciu o posiadane uprawnienia detektywistyczne (a także  współpracując z wieloma biurami w całym kraju),  świadczymy skuteczne usługi wywiadu gospodarczego, ustaleń majątkowych i ocen ryzyka współpracy gospodarczej, a także inne – w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Oceny ryzyka współpracy

Wywiady gospodarcze

Ustalenia majątkowe

Zakres typowego raportu

Udzielimy Państwu wsparcia w podjęciu trafnych decyzji dotyczących ewentualnej współpracy z konkretnym podmiotem, a także zabezpieczenia ryzyka niewypłacalności ze strony stałego kontrahenta. Oceny bieżącej sytuacji podmiotów gospodarczych mogą być również ukierunkowane na zdobycie istotnej dla Państwa informacji rynkowej.

Realizujemy działania mające na celu uzyskiwanie lub potwierdzanie informacji prawno-finansowej wskazanego przedsiębiorcy. Możliwy zarówno wywiad jawny (kontakt i ustalenia bezpośrednio ze sprawdzanym podmiotem), jak i niejawny (dane ustalane bez jego wiedzy) lub stanowiący kompilację danych jawnych i niejawnych. Czas realizacji już od 3-ch dni roboczych!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania informacji o majątku ruchomym (pojazdy i inne składniki ruchome, należności/kontrakty, nieruchomości) zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Gwarantujemy rzetelność i informacji.

Poniżej przedstawiamy typowy, najczęściej wybierany zakres ustaleń (wywiad gospodarczy):

 • ustalenie i weryfikacja danych rejestrowych
 • zakres odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu
 • powiązania osobowo-kapitałowe (udziały w innych podmiotach, funkcje sprawowane, inne prowadzone działalności)
 • informacje o ewentualnych postępowaniach komorniczych i ich zakresie
 • informacje o wnioskach o upadłość, postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych
 • weryfikacja i ustalenie zobowiązań (skarbowe, wobec innych podmiotów)
 • weryfikacja wpisów do rejestrów dłużników, giełdy wierzytelności
 • ustalenia dot. wierzytelności podmiotu (tzw. trzeciodłużnicy)
 • ustalenie danych indywidualnych (np. nr pesel)
 • ustalenia dot. składników ruchomych, nieruchomości
 • dokumentacja zdjęciowa
 • opinie od innych podmiotów z branży, otoczenia